Om mig

Jag har en utbildning i gestaltpsykoterapi och har arbetat som terapeut i ca 10 år. Ganska sent i livet bytte jag bana och påbörjade min 4 åriga utbildning (Master of Gestalt Psychotherapy). Detta val har möjliggjort att varje dag fundera, reflektera över vad det innebär ”att vara människa”. Detta arbete  är mycket givande – att dagligen vara del i det existentiella samtalet .  Mitt intresse för själen och det inre livet har jag haft sedan tonnåren men det var ganska sent i livet jag tog beslutet att utbilda mig till terapeut. Dock har egenterapi och litteraturstudier följt mig under många år.

Som ung hade jag ett stort intresse för samhällsutveckling och internationell politik vilket medförde ekonomstudier.  Min  examen gav mig möjlighet att under några år följa det internationella arbetet både i FN, EU, och Norden. Under nästan två decennier arbetade jag i regeringskansliet. Arbetsinsatsen ledde dock sällan till någon större förändring . Min dröm att ” förändra världen” falnade sakteliga. Mitt val av att utbilda mig till terapeut var önskan om ”att kunna göra skillnad”.

Jag har även erfarenhet av arbete inom äldreomsorg och arbete inom psykiatrin som mentalskötare.

Min inriktning är psykodynamisk med tonvikt på samspelet mellan terapeut och patient. Relationerna till viktiga personer i våra liv är grundläggande. Finns det brist här kan man behöva bearbeta tidiga erfarenheter som annars står i vägen för ett liv i kontakt med verkligheten och sig själv. En sådan process läker och öppnar möjligheten för ett rikare liv. Detta utgör en viktig del av behandlingen.